bip.gov.pl
  
   
 


Majątek

Muzeum Kinematografii z dniem 1.01.1994 r. nabyło:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Łodzi przy placuZwycięstwa 1
   (Decyzja Nr 72240/507/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 2.10..2002 r.)
    o powierzchni 4532 m2,
- nieodpłatnie - prawo własności trzech budynków o łącznej powierzchni
   zabudowy 1.371 m2.

Prawa te są zapisane w księdze wieczystej nr 128948 prowadzonej
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Wartość netto majątku trwałego na dzień 31.12.2004 r. - 5.624.263,53 zł.


Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki
Wprowadził: Wojciech Rudziński
Stronę odwiedzono 22371 razy .