bip.gov.pl
  
   
 


Struktura własnościowa

Muzeum Kinematografii jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Miasto Łódź - jednostka samorządu terytorialnego.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi.


Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki
Wprowadził: Wojciech Rudziński
Stronę odwiedzono 22371 razy .