bip.gov.pl
  
   
 


Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2024/VI/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku została powołana Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi w następującym składzie:

1. Grażyna Gumińska - radna Rady Miejskiej w Łodzi;
2. Krystyna Zamysłowska - przedstawiciel dyrektora Muzeum Kinematografii;
3. Małgorzata Gaduła-Zawratyńska;
4. Jan Słodowski - przedstawiciel Filmoteki Narodowej;
5. Piotr Sitarski - przedstawiciel Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu
    Łódzkiego;
6. Tadeusz Szczepański - przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
    Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera;
7. Andrzej B. Czulda - przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
8. Piotr Uznański - przedstawiciel Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 roku rada wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Tadeusz Szczepański. Zastępcą przewodniczącego został wybrany prof. dr hab. Piotr Sitarski.
Dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki oraz jego zastępca Barbara Kurowska podsumowali działalność muzeum w minionym okresie i przedstawili plany na przyszłość.
Na posiedzeniu rady był również obecny Tadeusz Wijata - szef łódzkiego oddziału Filmoteki Narodowej.
Spotkanie protokołował Piotr Kulesza.

Załącznik: Zarządzenie Nr 2024/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi
                  z dnia 3 kwietnia 2012 roku.
(kopia);

Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki 21.06.2012r.
Wprowadził: Wojciech Rudziński 22.06.2012r.
Stronę odwiedzono 22371 razy .