bip.gov.pl
  
   
 


Praca w muzeum

Ogłoszenie
o naborze na samodzielne stanowisko ds. administracyjno – kadrowych

1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.

2. Nazwa stanowiska pracy: samodzielne stanowisko ds. administracyjno – kadrowych podległe bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

3. Opis stanowiska pracy:
a) nazwa stanowiska : samodzielne stanowisko ds. administracyjno – kadrowych,
b) wymiar czasu pracy: pełen etat
c) określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
- prowadzenie sekretariatu Muzeum,
- obsługa interesantów Muzeum,
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników Muzeum,

4. Wymagania:
– wykształcenie wyższe,
– staż pracy – minimum 2 lata,
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– profesjonalna obsługa komputera i urządzeń biurowych,
– umiejętność prowadzenia spraw kadrowych,
– znajomość prawa pracy,
– zaświadczenie o niekaralności,
– dyspozycyjność, komunikatywność i rzetelność.
W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika umowa o pracę zostanie poprzedzona umową na okres próbny.

5. Kandydaci składają w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi następujące dokumenty:
a) List motywacyjny
b) Życiorys – cv – powinien być opatrzony oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych; teks jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.);
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
f) Wszystkie zaświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

6. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu wynosi 20 dni roboczych od dnia opublikowania tego ogłoszenia, tj. do 24 czerwca 2015 roku do godz. 15.00.

7. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone.

Dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi
(-) Marzena Bomanowska     
Wytworzył: Marzena Bomanowska  26.05.2015
Wprowadził: Edward Zamysłowski  26.05.2015

Stronę odwiedzono 22371 razy .