bip.gov.pl
  
   
 


Status prawny
Muzeum Kinematografii jest instytucją kultury. Działa na podstawie:
- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24
  z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
   działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi
   zmianami),
- statutu nadanego na mocy uchwały Nr XXI/417/99 Rady Miejskiej w Łodzi
   z dnia 22.09.1999 r. z późniejszymi zmianami.

Muzeum jest wpisane pod numerem KS.V. 0111/a/RIK/24/94 do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.


Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki
Wprowadził: Wojciech Rudziński


Statut Muzeum Kinematografii
przyjęty uchwałą Nr XV/239/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 roku
w sprawie nadania statutu Muzeum Kinematografii, uzgodniony z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowegona podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1966
o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz. 24, z późn. zmian.)

Tekst statutu Muzeum Kinematografii do pobrania (.pdf)

Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki
Wprowadził: Wojciech Rudziński
Stronę odwiedzono 22371 razy .